Lesreglement

Algemene voorwaarden:

 1. Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 60 minuten verstaan.
 2. Mocht er twijfel ontstaan of de les wel of niet door zal gaan, dient de cursist telefonisch bij de trainer te informeren over de les.
 3. Het aantal lessen van uw trainingspakket is gegarandeerd.
 4. Lessen die als gevolg van ziekte of verhindering van de lerares uitvallen, worden ingehaald.
 5. Voor de tennisles dient men minimaal 24 uur voor de aanvang een afzegging aan te geven.
 6. Een groepsles gaat altijd door, daar waar een individueel groepslid zich afmeldt. De individueel dient zelf voor een vervanger te zorgen.
 7. Het niet verschijnen (zonder afmelding) van de cursist tijdens een activiteit, is voor rekening van de cursist.
 8. Het totale lesgeld dient tenminste voor de vijfde les te zijn voldaan. In overleg.
 9. Het volgen van een activiteit en/of een tennistraining is geheel op eigen risico.
 10. Aanmelden voor een trainingspakket zal inhouden dat men akkoord gaat met het lesreglement.
 11. Tennisschool Kim Kilsdonk is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die ontstaan tijdens de activiteiten en/of tennislessen.
 12. In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist redelijkerwijs de lerares.
 13. Privacystatement: Uw gegevens zullen niet worden doorgestuurd en/of verkocht voor commerciële doeleinden.

Voor vragen, opmerkingen, adviezen en/of klachten betreffende de activiteiten en/ of tennislessen, kunt u emailen naar